• خبر روز


کارگاه آموزشی «آشنایی و جستجو در منابع الکترونیک، پایگاه اطلاعاتی Ebsco »

کارگاه آموزشی آشنایی و جستجو در منابع الکترونیک، پایگاه اطلاعاتی Ebsco با تدریس  جناب آقای علیرضا جعفری و حضور دانشجویان کارشناسی ارشد در تاریخ97/3/15   ساعت ۸-۱۰ و ۱۰- ۱۲در محل اطلاع رسانی کتابخانه دانشکده اقتصاد برگزار شد.

تاریخ درج خبر: 1397/02/15 - ساعت درج خبر: ١١:٢٩ - شماره خبر: ٦٠٢٦ - تعداد بازدید: 476


خروج