• خبر روز


اطلاعیه

" اطلاعیه"


 مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه به‌ مناسبت آغاز چهارمین سال فعالیت خود بر آن شده تا با حضور در دانشکده‌ها، از دیدگاه ها و تجربیات ارزشمند اساتید ارجمند در زمینه همکاری‌های علمی بین المللی بهره مند شود.زمان : سه شنبه  9 آذر ماه


ساعت : 12:15 تا14:00


در سالن: شماره 2  "معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد"

تاریخ درج خبر: 1395/08/24 - ساعت درج خبر: ١٣:٤٨ - شماره خبر: ١٧٧٩ - تعداد بازدید: 2331


خروج