• خبر روز


قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 93 به بعد

به اطلاع دانشجویان دکتری ورودی 93، 94، 95 و ... می‌رساند بر اساس کار برگ شماره 13 شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی-پژوهشی، نمره رساله دانشجویان از 18 محاسبه می‌گردد و 2 نمره باقی مانده به دو سمینار و یک مقاله اضافی تعلق می‌گیرد که 1 نمره آن به دو سمینار و 1 نمره دیگر به یک مقاله اضافی مستخرج از رساله اختصاص می‌یابد.

                                                                             اداره آموزش 
                                                                           دانشکده اقتصاد                              

 

تاریخ درج خبر: 1399/06/25 - ساعت درج خبر: ١٣:٤٣ - شماره خبر: ١٢٨٧٢ - تعداد بازدید: 683


خروج