• خبر روز


فراخوان پژوهشگر برتر هفته پژوهش سال 1398 ویژه اعضای محترم هیئت علمی دانشکده اقتصاد

فراخوان پژوهشگر برتر هفته پژوهش سال 1398 ویژه اعضای محترم هیئت علمی دانشکده اقتصاد

بدینوسیله از آن استاد فرهیخته تقاضا می‌شود، لطف فرموده و عملکرد پژوهشی دوساله منتهی به:

مهرماه 1398 (از تاریخ 96/07/01 الی 98/06/31)

خود را با شرایط اعلام‌شده در نامه شماره 83488/816 مورخ 98/08/27 معاونت پژوهشی دانشکده و فرم‌های ارسال‌شده از طریق اتوماسیون دانشگاهی تکمیل و حداکثر تا تاریخ:

دوشنبه 4 آذرماه 1398

تحویل این معاونت فرمائید.

استدعا دارد تمامی مستندات مربوط به جدول تکمیلی یادشده را در:

سامانه سیماپ «مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری»

بارگذاری فرمائید.

پیشاپیش از مساعدت و همکاری سرکار عالی/ حضرتعالی سپاسگزاریم.

معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی 


فراخوان پژوهشگر برتر دانشجوئی هفته پژوهش سال 1398 دانشکده اقتصاد

بدینوسیله از دانشجویان علاقه‌مند مقطع تحصیلات تکمیلی دعوت می‌شود عملکرد پژوهشی دو ساله منتهی به:

مهرماه 1398(از تاریخ 96/07/01 الی 98/06/31)

خود را با شرایط اعلام شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه، در ذیل حداکثر تا تاریخ دوشنبه 4 آذرماه تحویل این معاونت فرمائید.

الف: دانشجویانی که در دورۀ تحصیل در دانشگاه علامه طباطبائی یک بار در هفته پژوهش دانشگاه برگزیده شده‌اند، مجاز به شرکت در این جشنواره نیستند.

ب: انتخاب دانشجوی برتر صرفاً بر اساس فعالیت‌های پژوهشی انجام خواهد شد.

معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی  

تاریخ درج خبر: 1398/08/28 - ساعت درج خبر: ١٣:٠٦ - شماره خبر: ١٠٣٧٦ - تعداد بازدید: 704


خروج