اخبار

اخبار و رویدادها

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان

معرفی مشمولین استفاده از طرح بنیاد ملی نخبگان در خصوص شرایط بهره‌مندی از اعتبار پژوهش یاری و فن یاری در سه‌ماهه تابستان سال تحصیلی 98-97

اطلاعیه

بنیاد ملی نخبگان «ضوابط اعطای تسهیلات به برگزیدگان طرح شهید احمدی روشن در سال تحصیلی 98-97»

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان کشور

شیوه نامه و اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان در خصوص پشتیبانی از فعالیت‌های علمی فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 99-98

شرط پذیرش دورس ترم تابستانی

قابل توجه دانشجوی مهمان در ترم تابستانی 98 به اطلاع دانشجویان متقاضی می‌رساند دروسی که بصورت حضوری گذرانده شده باشد برای دانشگاه علامه‌طباطبائی قابل پذیرش می‌‌باشد.

پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری برای سال تحصیلی 99-98

پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری برای سال تحصیلی 99-98 در دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه خلیج فارس

کارآموزی در وزارت نیرو

فراهم آوردن امکانات و شرايط مناسب براي گذراندن دوره‌هاي کارآموزي با کيفيت مناسب در دستگاه‌هاي زير مجموعه وزارت نيرو

اطلاعیه ها

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان

معرفی مشمولین استفاده از طرح بنیاد ملی نخبگان در خصوص شرایط بهره‌مندی از اعتبار پژوهش یاری و فن یاری در سه‌ماهه تابستان سال تحصیلی 98-97

اطلاعیه

بنیاد ملی نخبگان «ضوابط اعطای تسهیلات به برگزیدگان طرح شهید احمدی روشن در سال تحصیلی 98-97»

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان کشور

شیوه نامه و اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان در خصوص پشتیبانی از فعالیت‌های علمی فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 99-98

شرط پذیرش دورس ترم تابستانی

قابل توجه دانشجوی مهمان در ترم تابستانی 98 به اطلاع دانشجویان متقاضی می‌رساند دروسی که بصورت حضوری گذرانده شده باشد برای دانشگاه علامه‌طباطبائی قابل پذیرش می‌‌باشد.

پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری برای سال تحصیلی 99-98

پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری برای سال تحصیلی 99-98 در دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه خلیج فارس

کارآموزی در وزارت نیرو

فراهم آوردن امکانات و شرايط مناسب براي گذراندن دوره‌هاي کارآموزي با کيفيت مناسب در دستگاه‌هاي زير مجموعه وزارت نيرو

دسترسی