• خبر روز


قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 971 ، 972

  • قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 971 ، 972 

به اطلاع دانشجویان دکتری ورودی 971 ، 972 و سایر دانشجویان حائز شرایط شرکت در آزمون جامع می‌رساند تاریخ برگزاری آزمون جامع روزهای چهارشنبه و شنبه مورخ 99/12/13 و 99/12/16 می‌باشد.

 

                                                                               آموزش تحصيلات تکميلی                                                                                                                                               

 

تاریخ درج خبر: 1399/09/29 - ساعت درج خبر: ١١:٤٣ - شماره خبر: ١٣٧٨٠ - تعداد بازدید: 391


خروج