• خبر روز


زمانبندی برگزاری جلسات استقبال از دانشجویان ورودی جدید

1398/07/02

زمانبندی برگزاری جلسات استقبال از دانشجویان ورودی جدید

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که جلسات استقبال از دانشجویان ورودی جدید در سال تحصیلی 99-98 طبق برنامه زیر برگزار می گردد:

گروه آمار:

زمان: روز دوشنبه مورخ 8 مهر 1398 ساعت 10-8 صبح 

مکان: سالن مرحوم بادامچی زاده طبقه 2 دانشکده علوم ریاضی و رایانه

گروه رایانه:

زمان: روز سه شنبه مورخ 9 مهر ساعت 13:30-12:30

مکان: سالن مرحوم بادامچی زاده طبقه 2 دانشکده علوم ریاضی و رایانه

گروه ریاضی:

زمان: روز شنبه مورخ 13 مهر ساعت 13-12

مکان: سالن مرحوم بادامچی زاده طبقه 2 دانشکده علوم ریاضی و رایانهبازدید: 265خروج