• خبر روز


کرسی علمی ترویجی

1398/01/27

نخستین کرسی علمی ترویجی دانشکده در سال جدید با سخنرانی خانم دکتر شکوفه بنی هاشمی روز شنبه مورخ 1398/01/31 در سالن اجتماعات دانشکده برگزار می گردد.بازدید: 407خروج