• خبر روز


فراخوان سوم جذب نیروی امریه سربازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

1398/01/27

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد از بین دانش‌آموختگان واجد شرایط، نسبت به جذب نیروی امریه اقدام نماید.بازدید: 406خروج