• خبر روز


دریافت مجوز دوفصلنامه«Journal of Mathematics and Modeling in Finance»

1399/03/13

در دانشکده آمار، ریاضی و کامپیوتربه زبان انگلیسی

مجله بین المللی« Journal of Mathematics and Modeling in Finance » به صورت دوفصلنامه به عنوان یکی از فصلنامه های علمی دانشگاه علامه طباطبائی مجوز فعالیت خود را کسب نمود.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با پیگیری های قطب علمی ریاضیات مالی ایران و دانشکده آمار ریاضی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبایی مجوزهای لازم برای راه اندازی مجله بین المللی دریافت شد. این مجله به زبان انگلیسی و با امضای تفاهم وری با دانشگاه‌های پادوا ایتالیا سوئد ناپل ایتالیا و فرابورس فعالیت می‌کند.

استادان، پژوهشگران، دانشجویان محترم می توانند مقالات خود را به این مجله ارسال دارند.

لینک مجله http://jmmf.atu.ac.irبازدید: 364خروج