• خبر روز


دستورالعمل برگزاری امتحانات پایانی و سنجش یادگیری دانشجویان نیمسال دوم سال تحصیلی 99-9

1399/02/25

.

 اطلاعیۀ شمارۀ 7 معاونت آموزشی دانشگاه درخصوص دستورالعمل برگزاری امتحاناتبازدید: 444خروج