• فرم آموزشی مقطع دکتری

 فرم‌های آموزشی مقطع دکتری

ردیف نام فرمدانلود فایل WORDدانلود فایل PDF
1 فرم گزارش‌ها و سمينارهاي پيشرفت رساله    
2 فرم صورت‌جلسه پيش دفاع رساله دكتري
3 فرم صدور مجوز برگزاري جلسه پيش دفاع
4 فرم آمادگي دانشجو براي دفاع نهايي
5 فرم اجازه ورود مهمان به دانشكده
6 فرم تعهد دانشجو در هنگام دفاع
7 فرم صورت‌جلسه دفاع مقدماتي
8 فرم درخواست تمديد سنوات
9 فرم تعيين استاد راهنما
10 فرم اجاره دفاع نهايي
11 فرم تأييد مقاله
12 فرم پروپوزال

 فرم‌های رساله

دانشجویان تحصیلات تکمیلی موظف هستند پایان‌نامه و رسالۀ خود را بر اساس شیوه‌نامۀ تحویل پایان‌نامه تنظیم کرده و آن را جهت انجام امور فارغ‌التحصیلی به همراه یک حلقه سی‌دی حاوی فایل‌ دیجیتالی پایان‌نامه و رساله با فرمت docx و pdf به بخش پایان‌نامه‌ها واقع در طبقۀ زیرزمین دانشکدۀ ارتباطات (محل استقرار موقت کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد) تحویل دهند. خاطر نشان می‌شود که رعایت تمامی موارد ذکر شده در شیوه‌نامه ضروری بوده و عدم توجه به آن موجب ایجاد اختلال در تسویه‌حساب می‌شود.

ردیف نام فرمدانلود فایل WORDدانلود فایل PDFتوضیحات
1 کار برگ شماره 1 مخصوص دانشجویان دکتری
2 کار برگ شماره2
3 کار برگ شماره 3
4 کار برگ شماره4
5 کار برگ شماره 5
6 کار برگ شماره 6
7 کار برگ شماره 7
8 کار برگ شماره 8
9 کار برگ شماره 9
10 کار برگ شماره 10
11 کار برگ شماره 11
12 کار برگ شماره 12
13 کار برگ شماره 13
14 کار برگ شماره 14
15 کار برگ شماره 15
16 کار برگ شماره 16
17 کار برگ شماره 17
18 کار برگ شماره 18
19 سوگند نامه
20 فلوچارت شيوه نامه
21 نسخه دانشجو -شيوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتري
22 فرم گردآوری اطلاعات پایان‌نامه و رساله
فرم‌های تحصیلات تکمیلی
23 فرم منشور اخلاقی پایان‌نامه و رساله
24 کتابچه آموزش Word 2010 جهت تدوین پایان‌نامه
25 پروپوزال‌های تصویب شده