• همکاری های بین الملل


«پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع: انرژی؛ پیشران اقتصاد ایران»

تاریخ درج خبر: 1397/11/07 - ساعت درج خبر: ١٥:١٦ - شماره خبر: ٨٠٣٤ - تعداد بازدید: 961


خروج