• آموزش


فراخوان بورس دوره دکتری و پسا دکتری دانشگاه ارفورت آلمان

مرکز ماکس وبر برای مطالعات پیشرفته اجتماعی و فرهنگی واقع در دانشگاه ارفورت آلمان به ده محقق برگزیده که دوره دکتری را گذرانده اند و یا سابقه چهار سال پژوهش در سطح دکتری دارند، به مدت یک سال کمک هزینه پژوهش و اقامت می‌دهد. متقاضیان باید تا مهر سال جاری در مورد ارائه درخواست و پرونده خود به آن مرکز اقدام نمایند. برنامه مذکور در سال تحصیلی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ اجرایی خواهد شد. 

رشته های مرکزی در موسسه ماکس وبر عبارتند از: جامعه شناسی، اقتصاد، مطالعات دینی، حقوق، فلسفه،‌ تاریخ و الهیات از علاقمندان برای اطلاعات بیشتر می توانند به لینک زیر مراجعه نمایند.

https://www.uni-erfurt.de/max-weber-kolleg/forschungsgruppen-und-stellen/forschungsgruppen-am-max-weber-kolleg/mwk-fellows/call-application

تاریخ درج خبر: 1397/06/17 - ساعت درج خبر: ٠٩:٢٧ - شماره خبر: ٦٧٧٠ - تعداد بازدید: 1086


خروج