• همکاری های بین الملل


زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

مقطع کارشناسی

ردیف سال ورودانتخاب واحدحذف و اضافه
1 ورودی سال 94 و ماقبل 6 بهمن ماه 23 بهمن ماه
2 ورودی سال 95 7 بهمن ماه 24 بهمن ماه
3 ورودی سال 96 8بهمن ماه 27 بهمن ماه
4 ورودی سال 97 9 بهمن ماه 28 بهمن ماه
5 تمامی ورودی‌ها (انتخاب واحد با تأخیر) 11و12 بهمن ماه 29و30 بهمن ماه
6 ثبت‌نام میهمان 13 بهمن ماه __________

مقطع کارشناسی‌ارشد

ردیف سال ورودانتخاب واحدحذف و اضافه
1 ورودی سال 95 و ماقبل     7 بهمن ماه 23 بهمن ماه
2 ورودی سال 96 8 بهمن ماه 24 بهمن ماه
3 ورودی سال 97 10 بهمن ماه 27 و28 بهمن ماه
4 تمامی ورودی‌ها (انتخاب واحد با تأخیر) 11و12 بهمن ماه 29 و 30 بهمن ماه

مقطع دکتری

ردیف سال ورودانتخاب واحدحذف و اضافه
1 ورودی سال 95 و ماقبل     7 بهمن ماه __________
2 ورودی سال 96 8 بهمن ماه __________
3 ورودی سال 97 10 بهمن ماه __________
4 تمامی ورودی‌ها (انتخاب واحد با تأخیر) 11و12 بهمن ماه __________
5 ورودی نیمسال دوم 97 توسط دانشکده ذیربط انجام می‌گردد __________

توجه:

 انتخاب واحد از ساعت 8 صبح الی 7 بعدازظهر می‌باشد.

 شروع کلاس‌ها : 1397/11/13 

   معاونت آموزشی

تاریخ درج خبر: 1397/10/23 - ساعت درج خبر: ٠٩:٤١ - شماره خبر: ٧٩٥٧ - تعداد بازدید: 2025


خروج