• فرهنگی دانشجویی


«قابل توجه دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری»

«قابل توجه دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری»

با توجه به تجلیل از پژوهشگران برتر دانشجویی در هفته پژوهش، خواهشمند است فرم مربوطه را دریافت و نسبت به تکمیل عملکرد پژوهشی خود (بازه زمانی 95/07/01 تا 97/06/31) حداکثر تا تاریخ 97/07/14 همراه با مستندات مربوطه به امور پژوهشی دانشکده تحویل فرمایید.


دانلود فرم

دانلود جدول امتیازات

تاریخ درج خبر: 1397/09/07 - ساعت درج خبر: ١٧:١٠ - شماره خبر: ٧٥٣٠ - تعداد بازدید: 595


خروج