• پژوهش


اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان

معرفی مشمولین استفاده از طرح بنیاد ملی نخبگان در خصوص شرایط بهره‌مندی از اعتبار پژوهش یاری و فن یاری در سه‌ماهه تابستان سال تحصیلی 98-97

 

شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 98-97 به قرار زیر است:

۱- دانشجویانی امکان بهره‌مندی از اعتبار پژوهش‌یاری و فن‌آوری در سه ماه تابستان را دارند که در نیم سال دوم ۹۸-۹۷ اعتبارهای مذکور به آنان اعطا شده باشد.:

 ۲- دانشجویان می‌بایست پیش از عقد قرارداد پژوهش‌یاری و فن‌آوری با دانشگاه دلایل توجیهی تمدید فعالیت خود در فصل تابستان را به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه و در صورت تایید، مستندات مربوطه را حداکثر تا تاریخ 98/۵/20 برای بنیاد ملی نخبگان استان تهران ارسال نمایند.

تاریخ درج خبر: 1398/04/25 - ساعت درج خبر: ١٢:٤٢ - شماره خبر: ٩٣٤٠ - تعداد بازدید: 1053


خروج