• پژوهش


تغيير قراردادهاي آموزش ياري و پژوهش ياري 2 (بنياد ملي نخبگان استان)

تغییر فرم‌های قرارداد آموزش‌یاری و پژوهش‌یاری ویژه دانشجویان مشمول تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال 98-97 برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری (موضوع نامه شماره 15/5410 مورخ 98/02/22 بنیاد ملی نخبگان)، "نظر به محدودیت زمانی موجود در بارگذاری قراردادها در سامانه سینا" دانشجویان مذکور فرم‌های مربوطه (پیوست است) را در سه نسخه آماده و حداکثر تا تاریخ 98/03/08 جهت اقدامات بعدی به این مدیریت (دفتر استعدادهای درخشان) تحویل دهند. بدیهی است تبعات ناشی از عدم تحویل به موقع فرم‌های مذکور بر عهده دانشجو می‌باشد.

تاریخ درج خبر: 1398/03/01 - ساعت درج خبر: ٠٩:٠٤ - شماره خبر: ٨٩٣٣ - تعداد بازدید: 798


خروج