• پژوهش


تغيير قراردادهاي آموزش ياري و پژوهش ياري

با توجه به تغییر فرم های  قرارداد آموزش یاری و پژوهش یاری ویژه دانشجویان مشمول تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال 98-97 برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری، دستور فرمائید "نظر به محدودیت زمانی موجود در بارگذاری قراردادها در سامانه سینا" دانشجویان مذکور فرم های مربوطه (پیوست است) را در سه نسخه آماده و جهت اقدامات بعدی به این مدیریت (دفتر استعدادهای درخشان) تحویل دهند.

تاریخ درج خبر: 1398/02/14 - ساعت درج خبر: ١١:٤٠ - شماره خبر: ٨٧١٣ - تعداد بازدید: 646


خروج