• پژوهش


قابل توجه دانشجویان شرکت‌کننده در کارگاه آموزشی STATA، آخرین جلسه کارگاه STATA برگزاری می‌شود.

قابل توجه تمامی دانشجویان شرکت‌کننده در دوره آموزشی کارگاه STATA طبق هماهنگی با استاد دکتر پروین و جناب آقای دکتر رئوفی آخرین جلسه این کارگاه در روز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 در ساعت 9 صبح الی 13بعدازظهر همانند جلسات قبل در سایت دانشکده برگزار خواهد شد بدیهی است دریافت مدرک منوط به شرکت در تمامی جلسات آموزش خواهد بود. 

تاریخ درج خبر: 1397/10/24 - ساعت درج خبر: ٠٩:٥٩ - شماره خبر: ٧٩٦٦ - تعداد بازدید: 636


خروج