• آموزش


قابل توجه اساتید محترم دانشکده

اساتید ارجمند دانشکده اقتصاد

پیرو نامه ارسالی در اتوماسیون اداری؛ به منظور تجلیل از پژوهشگران برتر هیات علمی در هفته پژوهش، خواهشمند است نسبت به تکمیل عملکرد پژوهشی خود در (بازه زمانی 95/07/01 تا 97/06/31) و نیز ثبت اطلاعات در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی و فناوری؛ حداکثر تا تاریخ 97/09/14 اقدام فرمایید.

تاریخ درج خبر: 1397/09/07 - ساعت درج خبر: ١٦:٢٠ - شماره خبر: ٧٥٢٩ - تعداد بازدید: 508


خروج