• آموزش


معرفي دانشجوي برتر در مقطع دکتري سال 1396 بر اساس عملکرد يک ساله

با سلام و احترام، نظر به اینکه مقرر است در مراسم گرامی‌داشت روز پژوهش دانشگاه از دانشجویان برتر دکتری تجلیل به عمل آید،‌ خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به معرفی دانشجوی برتر آن دانشکده تا تاریخ1396/08/20 بر اساس دستورالعمل پیوست و عملکرد یک‌ساله منتهی به مهرماه 1396 (از 1395/07/01 الی 1396/06/31) و با رعایت موارد ذیل به این معاونت اقدام نمایند:

  1. دانشجویانی که در دوران تحصیل در مقطع دکتری در جشنواره پژوهشگران برتر دانشگاه برگزیده شده‌اند، مجاز به شرکت در این جشنواره نمی‌باشند.
  2. انتخاب دانشجوی برتر صرفاً بر اساس فعالیت‌های پژوهشی انجام شود.
  3. فرایند انتخاب با تشکیل کمیته‌‏ای در دانشکده برای بررسی رزومه متقاضیان و امتیازدهی (مطابق با جدول الف فایل محاسبه و توزیع امتیازات پیوست و مندرج در صفحه شش دستورالعمل)، انجام می‌شود.
  4. رعایت نگارش مصوب دانشگاه علامه طباطبائی (Aَllameh Tabataba"i) و اعتبارسنجی مقالات در تمامی مستندات ارائه شده الزامی است.
  5. در مراسم روز پژوهش دانشگاه، از دانشجوی دکتری برتر هر دانشکده تجلیل به‌عمل خواهد آمد و از دانشجویان برتر کارشناسی ارشد در مراسم اختصاصی دانشکده تجلیل خواهد شد.
  6. ارسال اصل پرسشنامه تکمیل و امتیازدهی شده تا تاریخ مقرر مورد انتظار است.
دکتر حبيب هنري
معاون پژوهشي دانشگاهتاریخ درج خبر: 1396/08/08 - ساعت درج خبر: ٠٩:٠٧ - شماره خبر: ٤٥٣٩ - تعداد بازدید: 2300


خروج