• خبر روز


شيوه‌نامه شرکت دانشجويان در مسابقات علمي بين‌المللي

به نام خداوند جان و خرد

شیوه‌نامه شرکت دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبائی در مسابقات علمی بین‌المللی

نظر به اهمیت شرکت دانشجویان در مسابقات علمی بین‌المللی و کسب جایگاه برتر علمی در سطح جهانی معاونت پژوهشی دانشگاه مناسب دید تا برحسب مقتضیات شیوه‌نامه حاضر با هدف نظام‌مند کردن این موضوع در راستای تقویت حضور علمی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در عرصه‌های بین‌المللی و فراهم ساختن زمینه پیشرفت دانشجویان در زمینه‌های عملی در عرصه پژوهش، فراهم شود. امید که با تنظیم این شیوه‌نامه اهدافی چون آموزش عملی دانشجویان با حضور در عرصه‌های علمی بین‌المللی نیز برآورده شود.

ماده 1. شرایط متقاضی

1-1- دانشجوی مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری دانشگاه

1-2- دارا بودن دست کم معدل 18 برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دارا بودن دست کم میانگین نمرات 17 و یا پذیرش/انتشار یک مقاله با نمایه ISI یا Scopus یا دو مقاله علمی- پژوهشی داخلی برای دانشجویان مقطع دکتری. (درصورتی‌که دانشجویی واجد یکی از شرایط فوق نبود چنانچه از نظر میانگین نمرات، در بیست درصد اول هم ورودی‌های خود قرار گیرد، حضور وی در رقابت‌ها بلامانع است.)

1-3- تسلط به زبان مسابقه درصورتی‌که زبان مسابقه انگلیسی باشد، داشتن یکی از شرایط زیر الزامی است:

الف) کسب نمره آیلتس (جنرال 5.5 یا آکادمیک5)

ب) کسب نمره تافل دست کم 70 از آزمون IBT و 500 از آزمون PBT و یا کسب حداقل پنجاه درصد از نمره آزمون‌های MSRT و TOLIMO

پ) فارغ‌التحصیلی در رشته‌های زبان و ادبیات انگلیسی (دست کم در یک مقطع تحصیلی به تشخیص گروه آموزشی ذی‌ربط)

ت) فارغ‌التحصیلی از یکی از دانشگاه‌های انگلیسی‌زبان (دست کم در یک مقطع تحصیلی)

ث) درصورتی‌که زبان رسمی رقابت غیر انگلیسی باشد، تشخیص آشنایی کافی به زبان مورد نظر از راه ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره فراگیری آن زبان و یا به عهده گروه آموزشی با همکاری استادان متخصص زبان مربوط خواهد بود.

ج) در صورت محقق نشدن هیچ یک از موارد فوق، تنها در موارد خاص، توانایی دانشجو در زمینه زبان خارجی می‌تواند توسط مصاحبه‌ای که دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه با حضور نماینده‌ای از گروه آموزشی مربوطه برگزار می‌کند، مورد ارزیابی قرار گیرد.

1-4- دانشجویان در هر مقطع می‌توانند دو بار در رقابت‌های علمی بین‌المللی شرکت نمایند. (دانشجویانی که به‌عنوان مربی تیم را همراهی می‌کنند از این قاعده مستثنی می‌باشند.)

ماده 2. شرایط مسابقه

برگزارکننده مسابقه باید از میان دانشگاه‌ها و یا مراکز علمی معتبر در سطح بین‌المللی باشد (سنجش اعتبار آن به پیشنهاد گروه آموزشی مربوط و شورای دانشکده و تائید معاونت پژوهشی منوط خواهد بود.)

تبصره 1: کلیه تیم‌های دانشجویی باید با حضور یک عضو هیئت‌علمی از دانشگاه علامه طباطبائی به‌عنوان سرپرست تیم در مسابقات شرکت نمایند. سرپرست تیم پس از معرفی به گروه و شورای پژوهشی دانشکده در قالب مأموریت اداری به مسابقه اعزام خواهد شد.

شرایط انتخاب مربی

مربی از بین دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان رشته تحصیلی مرتبط با موضوع مسابقه با پیشنهاد سرپرست تیم انتخاب می‌شود. مربی دست کم باید دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتبط باشد و سابقه‌ای مفید از شرکت در مسابقات بین‌المللی مشابه داشته باشد.

ماده 3: مراحل درخواست

3-1- تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی

3-2- تائید گروه تخصصی

3-3- تائید شورای آموزشی پژوهشی دانشکده

3-4- فرستادن مدارک توسط معاون پژوهشی دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه

تبصره 2: تقاضا باید دست کم سه ماه پیش از برگزاری مسابقه به معاونت پژوهشی دانشگاه فرستاده شود و پس از رسیدن کلیه مستندات ذکر شده در شیوه‌نامه به دست کارشناس مربوطه، دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی ظرف یک هفته درخواست کمک‌هزینه اعضای تیم را به معاونت مالی دانشگاه اعلام می‌نماید.

ماده 4: مدارک مورد نیاز

4-1- فرم تکمیل شده ویژه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی

4-2- اطلاعات مسابقه شامل بروشور و موارد دیگر جهت بررسی

4-3- اصل دعوت‌نامه به نام فرد و یا تیم متقاضی به‌علاوه تعهدنامه از اعضای تیم به التزام به رعایت قوانین و مقررات دانشگاه، التزام به کار عملی و استمرار عضویت و همت و دقت کافی برای پیشبرد اهداف

4-4-ارائه تأییدیه علمی و اخلاقی از دو عضو هیئت‌علمی دانشگاه

4-5-ارائه صورت‌جلسه گروه و شورای دانشکده

ماده 5: تسهیلات

5-1- هزینه بلیت رفت‌وبرگشت، خروج از کشور، روادید و ثبت‌نام در مسابقه از بودجه سالیانه معاونت پژوهشی، پیش از سفر پرداخت خواهد شد. در مورد کشورهایی که برای اخذ روادید نیاز به سفر به کشور ثالث باشد، هزینه بلیت رفت‌وبرگشت و اخذ روادید کشور ثالت برای یک‌بار پرداخت خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم موفقیت در اخذ روادید، هزینه بلیت رفت‌وبرگشت به کشور ثالث به عهده متقاضی خواهد بود.

تبصره 3: معادل مبلغ پرداختی پیش از سفر به‌حساب سرپرست تیم واریز شده و سرپرست تیم مکلف به ارائه مدارک تسویه حساب بعد از بازگشت از سفر به دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه است.

تبصره 4: پرداخت هرگونه کمک هزینه‌ای برای ثبت‌نام و یا شرکت در مسابقه منوط به تکمیل مدارک کلیه اعضای تیم بر اساس مفاد ماده 3 و 4 می‌باشد.

ماده 6: تسویه حساب

لازم است سرپرست تیم شرکت‌کننده حداکثر 2 هفته پس از بازگشت از سفر موارد زیر را به معاونت پژوهشی دانشکده و از آنجا به معاونت پژوهشی دانشگاه بفرستد: 6-1- ارائه گزارش مکتوب از روند مسابقه و نتایج آن (مشتمل بر گزارش سیر مسابقه، جزئیات سفر و رتبه کسب و شده دیگر دستاوردها و تجربیات مفید سفر)

6-2- گواهینامه شرکت در مسابقه برای همه اعضای تیم

6-3- اصل اسناد سفر (گذرنامه با مهر خروج و ورود، تصویر بلیت رفت‌وبرگشت، برگه‌های مربوط به پرداخت هزینه روادید و خروج از کشور، برگه‌های مربوط به پرداخت هزینه ثبت‌نام در مسابقه)

6-4- محتوای علمی تائید شده برای شرکت در مسابقات

6-5- کتب، مقالات و مأخذی که به این منظور از محل بودجه مسابقات تهیه و خریداری شده است.

ماده 7: تعهدات

7-1- همه اعضای تیم شرکت‌کننده موظف هستند حداکثر سه ماه پس از بازگشت از سفر نسبت به برگزاری نشست علمی و یا کارگاه و ارائه دستاوردهای سفر در دانشکده اقدام کرده و تأییدیه برگزاری آن را از گروه مربوط دریافت نمایند و به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه کنند.

7-2-تسویه حساب و فارغ‌التحصیلی دانشجویان منوط به تسویه حساب هزینه‌های شرکت در مسابقه و ارائه گزارش کارگاه یا نشست خواهد بود.

این شیوه‌نامه در هفت ماده و چهار تبصره در تاریخ 1397/4/9 به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و در تاریخ 1397/7/4 به تصویب هیات رئیسه دانشگاه علامه طباطبائی رسیده است.

تاریخ درج خبر: 1397/10/11 - ساعت درج خبر: ٠٩:١٨ - شماره خبر: ٧٨٨٩ - تعداد بازدید: 652


خروج