• خبر روز


هر چیزى با بخشیدن کم مى‌‏شود، مگر دانش . امام علی (ع)

تاریخ درج خبر: 1398/09/23 - ساعت درج خبر: ١٤:٢٧ - شماره خبر: ١٠٦٣٩ - تعداد بازدید: 839


خروج