• خبر روز


برگزاری جلسات دفاع و پیش دفاع آنلاین

چگونگی فرایند جلسات دفاع و پیش دفاع ... آنلاین از سوی دانشکده 

فایل راهنما

ایمیل دانشکده 

فرم درخواست دفاع آنلاین

تاریخ درج خبر: 1399/06/11 - ساعت درج خبر: ١٠:٢٠ - شماره خبر: ١٢٧٦٢ - تعداد بازدید: 1165


خروج