• معرفی کتابخانه و اهداف

معرفي كتابخانه و اهداف

کتاب­های موجود در کتابخانه

  •         تعداد کتاب­های انگلیسی: 7000 عنوان کتاب؛
  •         تعداد کتاب­های فارسی: 24000 عنوان کتاب؛

خدمات کتابخانه دانشکده اقتصاد

    این کتابخانه در عمل به چهار دانشکده ( 9گروه) خدمت رسانی می کند:

  •         دانشکده اقتصاد (مشتمل بر 6 گروه آموزشی)؛
  •        دانشکده علوم آمار، ریاضی و کامپیوتر (مشتمل بر سه گروه)؛