• معاونین دانشکده

 

نام و نام خانوادگي: تیمور محمدی

مدرک تحصيلي: دکتراي اقتصاد

ايميل: @yahoo.com

شماره تماس:
88723165 

معاون تحصیلات تکمیلی و آموزشی

دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

نام و نام خانوادگي: عبدالرسول قاسمی

مدرک تحصيلي: دکتراي اقتصاد

ايميل: @gmail.com

شماره تماس: 88716520 

معاون پژوهشی دانشکده

دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

نام و نام خانوادگي: جواد طاهرپور

مدرک تحصيلي: دکتراي اقتصاد

ايميل: taherpoor.j@gmali.com

شماره تماس: 88723165 

معاون مالی و اداری دانشکده

دريافت رزومه علمي و پژوهشي