• ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگي: عباس شاکری

مدرک تحصيلي: دکتراي اقتصاد

ايميل: shakeri@gmail.com

شماره تماس: 88716520

رییس دانشكده

دريافت رزومه علمي و پژوهشي