• ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگي: حسن طایی

مدرک تحصيلي: دکتراي اقتصاد

ايميل: taee.ha@gmail.com

شماره تماس: 88716520


رییس دانشكده

دريافت رزومه علمي و پژوهشي