اخبار

اخبار و رویدادها

اطلاعیه کارگاه GAMS

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در کارگاه GAMS: شرکت‌کنندگان کارگاه GAMS لطف" جهت دریافت معرفی‌نامه کارگاه در تاریخ 97/3/27 به دفتر سایت دانشکده مراجعه نمایید.

معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد برگزار می‌کند

کارگاه بین‌المللی «تکنیک‌های نوین اقتصاد سنجی و آموزش چاپ مقالات در نشریات بین‌المللی»

اطلاعیه

قابل توجه کلیه دانشجویان: جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان تکمیل فرم ارزشیابی الزامیست.

برگزاری کارگاه آموزشی « GAMS » توسط دکتر پروین

اولویت ثبت‌نام در کارگاه با دانشجویان دوره دکتری که موفق به گذراندن امتحان جامع شده‌اند می‌باشد.

زمان برگزاری کارگاه پیشرفته STATA اعلام شد

دانشجویان محترمی که در کارگاه پیشرفته STATA ثبت نام کرده اند زمان برگزاری کارگاه در تاریخ های چهارشنبه 2و 9 خرداد و سه شنبه 8 خرداد از ساعت 14 الی 17 برگزار خواهد شد.

رقابت علمی کنز، ایده ات را جهانی کن

ارسال ویدئو 3 تا 5 دقیقه ای از ایده کاربردی

اطلاعیه ها

اطلاعیه کارگاه GAMS

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در کارگاه GAMS: شرکت‌کنندگان کارگاه GAMS لطف" جهت دریافت معرفی‌نامه کارگاه در تاریخ 97/3/27 به دفتر سایت دانشکده مراجعه نمایید.

معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد برگزار می‌کند

کارگاه بین‌المللی «تکنیک‌های نوین اقتصاد سنجی و آموزش چاپ مقالات در نشریات بین‌المللی»

اطلاعیه

قابل توجه کلیه دانشجویان: جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان تکمیل فرم ارزشیابی الزامیست.

برگزاری کارگاه آموزشی « GAMS » توسط دکتر پروین

اولویت ثبت‌نام در کارگاه با دانشجویان دوره دکتری که موفق به گذراندن امتحان جامع شده‌اند می‌باشد.

زمان برگزاری کارگاه پیشرفته STATA اعلام شد

دانشجویان محترمی که در کارگاه پیشرفته STATA ثبت نام کرده اند زمان برگزاری کارگاه در تاریخ های چهارشنبه 2و 9 خرداد و سه شنبه 8 خرداد از ساعت 14 الی 17 برگزار خواهد شد.

رقابت علمی کنز، ایده ات را جهانی کن

ارسال ویدئو 3 تا 5 دقیقه ای از ایده کاربردی

تب دانشگاه علامه

دسترسی