• ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگي: حسن طائي

مدرک تحصيلي: دکتراي اقتصاد

ايميل: taeii@gmail.com

شماره تماس: 88716520

رييس دانشكده

دريافت رزومه علمي و پژوهشي