• آموزش


اطلاعیه کارگاه بورس

با توجه به اتمام زمان ثبت‌نام کارگاه بورس کالا:

اولین جلسه برگزاری کارگاه مذکور روز دوشنبه مورخ 96/12/7 ساعت 15/30 در سالن شماره 2 خواهد بود.

مجری کارگاه

تاریخ درج خبر: 1396/12/06 - ساعت درج خبر: ٠٩:٥٤ - شماره خبر: ٥٦١٠ - تعداد بازدید: 889


خروج