• آموزش


زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول 97-96

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول 97-96

کارشناسی

 

انتخاب واحد

حذف و اضافه

ورودی سال 93 و ماقبل

19 شهریور ماه

1 مهر ماه

ورودی سال 94

20 شهریور ماه

2 و 3 مهر ماه

ورودی سال 95

21 و 22 شهریور ماه

4 و 5 مهر ماه

ثبت نام میهمان

26 و 27 شهریور ماه

-

ورودی سال 96

توسط دانشکده ذیربط انجام می‌گردد

-

 

کارشناسی ارشد و دکتری

 

انتخاب واحد

حذف و اضافه

ورودی سال 93 و ماقبل

                  19 شهریور ماه

-

ورودی سال 94

20 شهریور ماه

-

ورودی سال 95

21 و 22 شهریور ماه

-

ورودی سال 96

توسط دانشکده ذیربط انجام می‌گردد

-

 توجه:

انتخاب واحد از ساعت 8 صبح الی 7 بعدازظهر می‌باشد.

               شروع کلاس‌ها : 25 شهریور ماه

تاریخ درج خبر: 1396/06/11 - ساعت درج خبر: ١١:٣٤ - شماره خبر: ٤٠٥٢ - تعداد بازدید: 1893


خروج