• آموزش


بازخوانی تفکر و تجربه شهرهای جدید در ایران

همایش "بازخوانی تفکر و تجربه شهرهای جدید در ایران" در مورد شهر جدید صدرا، که در فروردین ماه 1396 برگزار خواهد شد و دانشگاه علامه طباطبائی نیز یکی از حامیان معنوی این همایش می باشد

تاریخ درج خبر: 1396/01/15 - ساعت درج خبر: ١٠:٤٥ - شماره خبر: ٣٠٤٠ - تعداد بازدید: 1141


خروج