• آموزش


دوره دوم مدرسه بین المللی روش تحقیق علامه طباطبائی با تدریس استادان برجسته خارجی و داخلی در فروردین و اردیبهشت ماه سال 96 برگزار می‌شود

تاریخ درج خبر: 1395/12/08 - ساعت درج خبر: ٠٩:٤٩ - شماره خبر: ٢٨١٥ - تعداد بازدید: 1202


خروج