• آموزش


مصوبه شورای مدیران معاونت پژوهشی دانشگاه

با سلام و احترام، به استناد مصوبه 3 جلسه مورخ 1395/11/24 شورای مدیران معاونت پژوهشی دانشگاه موارد زیر جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ابلاغ می شود. رعایت مراتب از سوی اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان بزرگوار آن دانشکده الزامی است.

رنگ جلد پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد همه رشته‌ها: زرشکی

رنگ جلد پایان‌نامه‌های دوره دکتری همه رشته‌ها: سرمه‌ای

رنگ جلد طرح‌های پژوهشی درون دانشگاه: یشمی

رنگ جلد طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه: مشکی

                                                                                              دکتر حبيب هنري 

   معاون پژوهشي دانشگاه

تاریخ درج خبر: 1395/12/07 - ساعت درج خبر: ١٤:٤٢ - شماره خبر: ٢٨١٠ - تعداد بازدید: 973


خروج