• آموزش


دوره‌‌‌هاي تخصصي آزاد و مهارت افزايي

مدیریت آموزش‌های آزاد دانشگاه علامه‌طباطبائی در جهت ارتقاء بخشی به سطح علمی و تقویت مهارت‌های کاربردی دانشجویان و فراگیران آزاد و هم چنین خدمات‌رسانی تخصصی به جامعۀ پیرامونی در چارچوب سیاست‌های دانشگاه، دوره‌های زیر را برگزار می‌کند:

تاریخ درج خبر: 1395/12/07 - ساعت درج خبر: ١١:١٦ - شماره خبر: ٢٨٠٦ - تعداد بازدید: 988


خروج