• خبر روز


فرصت‌های مطالعاتی مؤسسه تکنولوژی پیشرفته شن‌ زن

جناب آقاي دکتر حسن طائي رئيس محترم دانشکده اقتصاد و سرپرست دانشکده علوم رياضي و رايانه

  با سلام و احترام، به پیوست نامه‌ی شماره‌ی 42/1/269141 مورخ 96/10/16 (نامه‌ی مرتبط) مدیرکل محترم بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان وزارت متبوع منضم به نامه‌ی رایزن علمی و سرپرست دانشجویان در کشور چین، کره و ژاپن در خصوص استفاده از فرصت‌های مطالعاتی مؤسسه تکنولوژی پیشرفته شن‌ زن ارسال می‌گردد.

دکتر نادر نعمت‌ الهي‌ 
معاون آموزشي دانشگاه

 

تاریخ درج خبر: 1396/10/26 - ساعت درج خبر: ١١:٢٦ - شماره خبر: ٥٢٥٧ - تعداد بازدید: 1257


خروج