• خبر روز


قابل توجه دانشجویان محترم زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال دوم 97-96

تاریخ درج خبر: 1396/10/26 - ساعت درج خبر: ١٠:٢٣ - شماره خبر: ٥٢٥٤ - تعداد بازدید: 1039


خروج