• خبر روز


قابل توجه دانشجویان محترم

 قابل توجه دانشجویانی که تاکنون پست الکترونیک آکادمیک دریافت ننموده‌اند جهت دریافت پست الکتروینک آکادمیک به سایت دانشکده مراجعه فرمایید.

تاریخ درج خبر: 1396/08/15 - ساعت درج خبر: ٢٣:١٢ - شماره خبر: ٤٦٠٩ - تعداد بازدید: 1298


خروج