• خبر روز


مدیریت آموزش های آزاد دوره های مهارت افزایی (عمومی و تخصصی) زیر را برگزار کند.

مدیریت آموزش های آزاد دوره های مهارت افزایی (عمومی و تخصصی)، برگزار می‏ کند:

 

۱. دوره آموزشی "ارزیابی سرمایه گذاری با نرم افزار کامفار" ، طول دوره ۲۰ ساعت، مدرس: دکتر رسولی،  ۱۱ لغایت ۱۴ شهریور ۹۶ ، هزینه ثبت نام: ۲۴۰هزار تومان، %۴۰ تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، ۸۸۸۸۰۹۹۳

۲. دوره آموزشی "پروپوزال نویسی" ، طول دوره ۱۰  ساعت، مدرس: خانم دکتر دستجردی،  ۱۴ و ۱۵ شهریور ۹۶ ، هزینه ثبت نام: ۱۲۰هزار تومان، %۴۰ تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (حضور در یکی از کارگاه های مهارت افزایی عمومی برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است) ۸۸۸۸۰۹۹۳

۳. دوره آموزشی "مدیریت فروش حرفه ای"، طول دوره ۲۰ ساعت، مدرس: آقای حسینی، ۱۳ لغایت ۱۷ شهریور ۹۶ ، هزینه ثبت نام: ۲۴۰ هزار تومان، %۴۰ تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (حضور در یکی از کارگاه های مهارت افزایی عمومی برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است) ۸۸۸۸۰۹۹۳

۴. دوره آموزشی "تقویت اعتماد به نفس"، طول دوره ۱۲ ساعت، مدرس: دکتر خانجانی، ۱۴ لغایت ۱۶ شهریور ۹۶، هزینه ثبت نام: ۱۵۰هزار تومان، %۴۰ تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (حضور در یکی از کارگاه های مهارت افزایی عمومی برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است) ۸۸۸۸۰۹۹۳

۵. دوره آموزشی "نرم افزارها، پارت دوم نرم افزار MAXQDA" ، طول کارگاه ۵ ساعت،  مدرس: دکتر ترابی، ۱۷ شهریور۹۶، هزینه ثبت نام: ۱۲۰ هزار تومان، %۴۰ تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (حضور در یکی از کارگاه های مهارت افزایی عمومی برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است) ۸۸۸۸۰۹۹۳

۶. دوره آموزشی "آمار در روش تحقیق"، طول دوره ۲۰ ساعت، مدرس: دکتر رضایی تبار، ۲۰ لغایت ۲۳ شهریور ۹۶ ، هزینه ثبت نام: ۲۴۰هزار تومان، %۴۰ تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (حضور در یکی از کارگاه های مهارت افزایی عمومی برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است) ۸۸۸۸۰۹۹۳  

۷. دوره آموزشی "ارتباط اثربخش، اقناع و متقاعد سازی"، طول دوره ۱۲ ساعت، مدرس: دکتر نعمتی، ۲۵، ۲۷، ۲۹ شهریور ۹۶، هزینه ثبت نام: ۱۲۰هزار تومان، %۴۰ تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، ۸۸۸۸۰۹۹۳

۸.دوره آموزشی "فنون و روش های فروشندگی حرفه ای"، طول دوره ۱۶  ساعت، مدرس: آقای حسینی، ۲۸ لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، هزینه ثبت نام: ۱۵۰ هزار تومان، %۴۰ تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (حضور در یکی از کارگاه های مهارت افزایی عمومی برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است) ۸۸۸۸۰۹۹۳

۹. دوره آموزشی "مهندسی دوره های آموزشی" ، طول دوره ۱۲  ساعت، مدرس: دکتر نعمتی، ۱،۳،۵ مهر ماه ۹۶ ، هزینه ثبت نام: ۱۲۰هزار تومان، %۴۰ تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، ۸۸۸۸۰۹۹۳

۱۰. دوره آموزشی "تکنیک های موفقیت در مصاحبۀ شغلی" ، طول دوره ۱۰  ساعت، مدرس: آقای شجاعی ، ۳۰ و ۳۱ شهریور ۹۶، هزینه ثبت نام: ۱۲۰ هزار تومان، %۴۰ تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (حضور در یکی از کارگاه های مهارت افزایی عمومی برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است) ۸۸۸۸۰۹۹۳

از متقاضیان محترم تقاضا می شود، جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره های فوق با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن مستقیم: ۸۸۸۸۰۹۹۳-۰۲۱

تلفنخانه: ۱۵-۸۸۷۷۰۰۱۱  داخلی ۳۰۶

آدرس: توانیر- میدان شهید عباس پور- خ نظامی گنجوی- پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان- مدیریت آموزش های آزاد- طبقۀ سوم

آدرس سایت مدیریت آموزش های آزاد: Training.atu.ac.ir

آدرس کانال تلگرام: freepem@

قابل ذکر است، حضور در یکی از «دوره های مهارت افزایی عمومی» برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است. هم چنین، ۴۰ درصد تخفیف، برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در نظر گرفته شده است. 

تاریخ درج خبر: 1396/06/12 - ساعت درج خبر: ١٦:١٢ - شماره خبر: ٤٠٧٣ - تعداد بازدید: 1408


خروج