• خبر روز


"همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران"

1395/08/03

دانشکده علوم اجتماعی در نظر دارد با همکاری دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و مراکز علمی کشور، "همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران" را در تاریخ 15 و 16 اسفند ماه 1395 برگزار نمایدبازدید: 667خروج