فرخوان مقاله چهارمین همایش کاربردالگوی داده - ستانده در برنامه ریزی اقتصادی اجتماعی برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 دانشکده اقتصاد افتتاح سایت تجهیز شده دانشجویان کارشناسی ارشد

شنبه 9 خرداد 1394  | 


Copyright © 2012-2013 | www.atu.ac.ir
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علامه طباطبایی می باشد.