اخبار

اخبار و رویدادها

فرصت‌های مطالعاتی مؤسسه تکنولوژی پیشرفته شن‌ زن

اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان وزارت متبوع منضم به نامه‌ی رایزن علمی و سرپرست دانشجویان در کشور چین

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دارای معدل بالای 18

معرفي دانشجوي کارشناسي ارشد براي اعزام به دانشگاه کارلوس 3

ابلاغیه بنیاد ملی نخبگان

دستورالعمل بنیاد ملی نخبگان در خصوص نحوه اعطای جوایز تحصیلی سال 97-96

قابل توجه دانشجویان محترم زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال دوم 97-96

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال دوم سال تحصیلی 97-96

چهارمین دورۀ «آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی»

به اطلاع می رساند مدیریت آموزش های آزاد چهارمین دورۀ «آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی» را برگزار می کند. زمان برگزاری: روز جمعه مورخ 13/11/96 ساعت: 9 صبح

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع ارشد و دکتری

کتابچه آموزش word 2010 جهت تدوین پایان نامه‌های دانشجویان ارشد و دکتری

اطلاعیه ها

فرصت‌های مطالعاتی مؤسسه تکنولوژی پیشرفته شن‌ زن

اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان وزارت متبوع منضم به نامه‌ی رایزن علمی و سرپرست دانشجویان در کشور چین

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دارای معدل بالای 18

معرفي دانشجوي کارشناسي ارشد براي اعزام به دانشگاه کارلوس 3

ابلاغیه بنیاد ملی نخبگان

دستورالعمل بنیاد ملی نخبگان در خصوص نحوه اعطای جوایز تحصیلی سال 97-96

قابل توجه دانشجویان محترم زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال دوم 97-96

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال دوم سال تحصیلی 97-96

چهارمین دورۀ «آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی»

به اطلاع می رساند مدیریت آموزش های آزاد چهارمین دورۀ «آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی» را برگزار می کند. زمان برگزاری: روز جمعه مورخ 13/11/96 ساعت: 9 صبح

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع ارشد و دکتری

کتابچه آموزش word 2010 جهت تدوین پایان نامه‌های دانشجویان ارشد و دکتری

تب دانشگاه علامه

دسترسی