اخبار

اخبار و رویدادها

«دومین همایش ملی خیر ماندگار در حوزه نیکوکاری»

«دومین همایش ملی خیر ماندگار در حوزه نیکوکاری» مطالعه و ارزیابی امور خیر با تمرکز بر چالش‌های نیکوکاری در ایران امروز

«نمایشگاه فناوری آموزشی و محیط های یادگیری»

«نمایشگاه فناوری آموزشی و محیط های یادگیری» که از تاریخ 26 تا 30 آبان ماه سال جاری در دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی برگزاری می‌‌شود

معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد برگزار می‌کند

نشست علمی « جایگاه ادراکات اعتباری در نظریه‌های اقتصادی (با تاکید بر عدالت و پول)»

هشتمين کنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

فراخوان هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (الگوی پیشرفت: پیشران‌ها، چالش‌ها و الزامات تحقق) به همراه محورهای همایش

آیین سالانۀ«یادمان علامه سید محمد حسین طباطبائی: تشیع و مختصات فرهنگ شیعی»

سالگرد درگذشت متفکر بزرگ علامه سید محمد حسین طباطبائی در تالار کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می‌شود،

معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

سامانه اجرایی عرضه و تقاضا پژوهش و فناوری http://sate.atf.gov.ir

اطلاعیه ها

«دومین همایش ملی خیر ماندگار در حوزه نیکوکاری»

«دومین همایش ملی خیر ماندگار در حوزه نیکوکاری» مطالعه و ارزیابی امور خیر با تمرکز بر چالش‌های نیکوکاری در ایران امروز

«نمایشگاه فناوری آموزشی و محیط های یادگیری»

«نمایشگاه فناوری آموزشی و محیط های یادگیری» که از تاریخ 26 تا 30 آبان ماه سال جاری در دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی برگزاری می‌‌شود

معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد برگزار می‌کند

نشست علمی « جایگاه ادراکات اعتباری در نظریه‌های اقتصادی (با تاکید بر عدالت و پول)»

هشتمين کنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

فراخوان هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (الگوی پیشرفت: پیشران‌ها، چالش‌ها و الزامات تحقق) به همراه محورهای همایش

آیین سالانۀ«یادمان علامه سید محمد حسین طباطبائی: تشیع و مختصات فرهنگ شیعی»

سالگرد درگذشت متفکر بزرگ علامه سید محمد حسین طباطبائی در تالار کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می‌شود،

معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

سامانه اجرایی عرضه و تقاضا پژوهش و فناوری http://sate.atf.gov.ir

دسترسی