اخبار

اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان شرکت‌کننده در کارگاه آموزشی STATA، آخرین جلسه کارگاه STATA برگزاری می‌شود.

برگزاری آخرین جلسه کارگاه آموزشی STATA در روز چهارشنبه 1397/10/26 از ساعت 9 صبح الی 13 برگزار می‌شود.

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی‌ارشد

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

قابل توجه دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی، زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 ضمنا" انتخاب واحد از ساعت 8 صبح الی 7 بعدازظهر می‌باشد و شروع کلاس‌ها : 1397/11/13 می‌باشد

نشست تخصصی اساتید دانشکده اقتصاد

بررسی ، نقد و اصلاح اقتصادی «سند پایه الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت

شيوه‌نامه شرکت دانشجويان در مسابقات علمي بين‌المللي

شیوه‌نامه شرکت دانشجويان در مسابقات علمي بين‌المللي در هفت ماده و چهار تبصره در تاریخ 1397/4/9به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و در تاریخ 1397/7/4 به تصویب هیات رئیسه دانشگاه علامه‌طباطبائی رسیده است و از این پس دانشجویان این دانشگاه در چهارچوب مفاد این شیوه نامه به رقابت‌های بین‌المللی اعزام خواهند شد.

فراخوان شرکت در مسابقه عکاسي SUN 2019

از آنجا که دانشگاه علامه طباطبائی از دانشگاه‌های عضو شبکه دانشگاه‌های راه ابریشم SUN است و دانشجویان این دانشگاه امکان شرکت در بخش رقابتی مسابقه عکاسی این نهاد را دارند ، بدین‌وسیله فراخوان شرکت در رقابت عکاسی SUN جهت اعلام آن به دانشجویان علاقه‌مند ، ارسال می‌شود. دانشجویان می‌توانند آثار خود را (حداکثر تا 5 عکس) تا خرداد ماه سال 1398به این نشانی نیز ایمیل نمایند rose_fazli@yahoo.com.

اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان شرکت‌کننده در کارگاه آموزشی STATA، آخرین جلسه کارگاه STATA برگزاری می‌شود.

برگزاری آخرین جلسه کارگاه آموزشی STATA در روز چهارشنبه 1397/10/26 از ساعت 9 صبح الی 13 برگزار می‌شود.

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی‌ارشد

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

قابل توجه دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی، زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 ضمنا" انتخاب واحد از ساعت 8 صبح الی 7 بعدازظهر می‌باشد و شروع کلاس‌ها : 1397/11/13 می‌باشد

نشست تخصصی اساتید دانشکده اقتصاد

بررسی ، نقد و اصلاح اقتصادی «سند پایه الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت

شيوه‌نامه شرکت دانشجويان در مسابقات علمي بين‌المللي

شیوه‌نامه شرکت دانشجويان در مسابقات علمي بين‌المللي در هفت ماده و چهار تبصره در تاریخ 1397/4/9به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و در تاریخ 1397/7/4 به تصویب هیات رئیسه دانشگاه علامه‌طباطبائی رسیده است و از این پس دانشجویان این دانشگاه در چهارچوب مفاد این شیوه نامه به رقابت‌های بین‌المللی اعزام خواهند شد.

فراخوان شرکت در مسابقه عکاسي SUN 2019

از آنجا که دانشگاه علامه طباطبائی از دانشگاه‌های عضو شبکه دانشگاه‌های راه ابریشم SUN است و دانشجویان این دانشگاه امکان شرکت در بخش رقابتی مسابقه عکاسی این نهاد را دارند ، بدین‌وسیله فراخوان شرکت در رقابت عکاسی SUN جهت اعلام آن به دانشجویان علاقه‌مند ، ارسال می‌شود. دانشجویان می‌توانند آثار خود را (حداکثر تا 5 عکس) تا خرداد ماه سال 1398به این نشانی نیز ایمیل نمایند rose_fazli@yahoo.com.

دسترسی