اخبار

اخبار و رویدادها

معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد برگزار می‌کند

نشست علمی جهانی‌سازی و اقتصاد جهانی

گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی برگراز می‌کند

رگزاری نشست علمی سهم بری عوامل تولید در تاریخ 30 آبان در آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد

قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویانی که تا کنون پست الکترونیک آکادمیک دریافت ننموده‌اند جهت دریافت پست الکتروینک آکادمیک به سایت دانشکده مراجعه فرمایید.

معرفي دانشجوي برتر در مقطع دکتري سال 1396 بر اساس عملکرد يک ساله

معرفی دانشجوی برتر دانشکده تا تاریخ 1396/08/20 بر اساس دستورالعمل پیوست و عملکرد یک‌ساله منتهی به مهرماه 1396 (از 1395/07/01 الی 1396/06/31)

هفتمین کنفرانس توسعه پایدار و عمران شهری

همراه با برگزاری کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی، مهلت ارسال چکیده مفالات تا 25 آبان ماه 1396

ثبت‌نام رایگان کلیه دانشجویان در کلاسهای بورس کالا

تفاهم نامه دانشگاه با بورس کالا جهت برگزاری کلاسهای رایگان بورس کالا، لطفآ جهت ثبت‌نام با شماره 85644014 تماس گرفته و ثبت‌نام کنید. مهلت ثبت نام برای هر کارگاه حداکثر 2 هفته قبل از شروع کلاسها می‌باشد.

اطلاعیه ها

معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد برگزار می‌کند

نشست علمی جهانی‌سازی و اقتصاد جهانی

گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی برگراز می‌کند

رگزاری نشست علمی سهم بری عوامل تولید در تاریخ 30 آبان در آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد

قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویانی که تا کنون پست الکترونیک آکادمیک دریافت ننموده‌اند جهت دریافت پست الکتروینک آکادمیک به سایت دانشکده مراجعه فرمایید.

معرفي دانشجوي برتر در مقطع دکتري سال 1396 بر اساس عملکرد يک ساله

معرفی دانشجوی برتر دانشکده تا تاریخ 1396/08/20 بر اساس دستورالعمل پیوست و عملکرد یک‌ساله منتهی به مهرماه 1396 (از 1395/07/01 الی 1396/06/31)

هفتمین کنفرانس توسعه پایدار و عمران شهری

همراه با برگزاری کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی، مهلت ارسال چکیده مفالات تا 25 آبان ماه 1396

ثبت‌نام رایگان کلیه دانشجویان در کلاسهای بورس کالا

تفاهم نامه دانشگاه با بورس کالا جهت برگزاری کلاسهای رایگان بورس کالا، لطفآ جهت ثبت‌نام با شماره 85644014 تماس گرفته و ثبت‌نام کنید. مهلت ثبت نام برای هر کارگاه حداکثر 2 هفته قبل از شروع کلاسها می‌باشد.

تب دانشگاه علامه

دسترسی