اخبار

اخبار و رویدادها

اطلاعیه

قابل توجه کلیه دانشجویان: جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان تکمیل فرم ارزشیابی الزامیست.

برگزاری کارگاه آموزشی « GAMS » توسط دکتر پروین

اولویت ثبت‌نام در کارگاه با دانشجویان محترم دوره دکتری که موفق به گذراندن امتحان جامع شده‌اند می‌باشد.

زمان برگزاری کارگاه پیشرفته STATA اعلام شد

دانشجویان محترمی که در کارگاه پیشرفته STATA ثبت نام کرده اند زمان برگزاری کارگاه در تاریخ های چهارشنبه 2و 9 خرداد و سه شنبه 8 خرداد از ساعت 14 الی 17 برگزار خواهد شد.

رقابت علمی کنز، ایده ات را جهانی کن

ارسال ویدئو 3 تا 5 دقیقه ای از ایده کاربردی

فراخوان مقاله ،حمایت از تولید ملی و کالا ایرانی

گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار می کند.

توجه توجه " اطلاعیه "

قابل توجه دانشجویان محترمی که در کارگاه آموزشی STATA دوره پیشرفته ثبت نام نموده‌اند کارگاه دوره پیشرفته فردا 97/2/19 برگزار نخواهد شد.

اطلاعیه ها

اطلاعیه

قابل توجه کلیه دانشجویان: جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان تکمیل فرم ارزشیابی الزامیست.

برگزاری کارگاه آموزشی « GAMS » توسط دکتر پروین

اولویت ثبت‌نام در کارگاه با دانشجویان محترم دوره دکتری که موفق به گذراندن امتحان جامع شده‌اند می‌باشد.

زمان برگزاری کارگاه پیشرفته STATA اعلام شد

دانشجویان محترمی که در کارگاه پیشرفته STATA ثبت نام کرده اند زمان برگزاری کارگاه در تاریخ های چهارشنبه 2و 9 خرداد و سه شنبه 8 خرداد از ساعت 14 الی 17 برگزار خواهد شد.

رقابت علمی کنز، ایده ات را جهانی کن

ارسال ویدئو 3 تا 5 دقیقه ای از ایده کاربردی

فراخوان مقاله ،حمایت از تولید ملی و کالا ایرانی

گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برگزار می کند.

توجه توجه " اطلاعیه "

قابل توجه دانشجویان محترمی که در کارگاه آموزشی STATA دوره پیشرفته ثبت نام نموده‌اند کارگاه دوره پیشرفته فردا 97/2/19 برگزار نخواهد شد.

تب دانشگاه علامه

دسترسی